Op de juiste manier erven en vererven

Krijgen uit erfenis

Het maken van een testament is geen prettige taak en wordt vaak uitgesteld. Omdat het overlijden echter ook onverwachts kan intreden, is het raadzaam om tijdig een advocaat te raadplegen en een testament op te stellen. Hiermee kan het vermogen naar wens worden verdeeld en kunnen alle verervingsmogelijkheden worden benut om de wil van de vervreemder optimaal uit te voeren.

Geen testament – ​​rechtsopvolging

Indien de overledene geen testament heeft opgemaakt, vindt de rechtsopvolging plaats. Eerst en vooral zijn de echtgeno(o)t(e) en kinderen de erfgenamen. Als geen van beide bestaat, erven de overige familieleden. Vaak wordt over het hoofd gezien dat partners alleen erven als er geen andere wettige erfgenaam in het spel komt. Dit betekent dat – als er andere gezinsleden zijn – een testament moet worden opgemaakt om met hen rekening te houden. Een goede wil is altijd een klein kunstwerk.

Een testament kan in principe ook door degene die het testament opmaakt zelf worden opgemaakt als hij de tekst zelf schrijft en ondertekent. Handgeschreven testamenten leiden in de praktijk echter vaak tot geschillen en juridische geschillen. Het adviseren en opstellen van een testament door een advocaat zorgt ervoor dat de uitvoering van het testament niet mislukt door vormgebrek of een onduidelijk of ontbrekend beding. Daarnaast wordt het testament door de advocaat in het testament geregistreerd en veilig bewaard.

Verplicht deel alleen voor echtgenoten en afstammelingen

Een veelvoorkomend twistpunt binnen het gezin betreft het wettelijk recht op een verplichte portie. Dit beperkt de vormgevingsmogelijkheden van de ontdoener voor zover bepaalde nabestaanden altijd een bepaald deel van het vermogen van de overledene moeten krijgen. Alleen de echtgeno(o)t(e) en afstammelingen hebben recht op een verplichte portie. Het is echter van belang dat bij de berekening van het recht op een verplicht deel ook rekening wordt gehouden met schenkingen die tijdens het leven zijn gedaan. Een nauwkeurig testament wordt daarom aanbevolen.

Soms is professioneel, juridisch advies nodig om afspraken netjes en helder te formuleren. Dit kun je bijvoorbeeld via erfrechtonline.nl, waar meer informatie omtrent ervan te vinden is.

Op de juiste manier erven en vererven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven