Leo Clubs

  • 23/05/2010

Inleiding
Op deze pagina vind je informatie over de Leo’s in het algemeen en over Leo Clubs in Nederland. Je leest wie we zijn en wat we doen. Hieronder vind je informatie over de bijeenkomsten, welke goede doelen we steunen en natuurlijk waar je ons kunt bereiken!

Wie zijn wij
Een Leo Club is een jongerenvereniging voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar. Leo’s zetten zich in voor hun individuele ontwikkeling én voor de maatschappij. De Leo Club is de jongere variant van de Lions. De omvang van een Leo Club verschilt per club. Gemiddeld bestaat een club uit minimaal tien personen.

De service gedachte komt tot uitdrukking in de activiteiten die Leo’s organiseren voor goede doelen. Deze activiteiten kunnen een geldelijke opbrengst opleveren (fundraising), maar ook niet financiële steun. De Leo Club biedt mogelijkheden die men als individu niet heeft. Je krijgt binnen de Leo Club de kans om, in een gemoedelijke omgeving, je organisatietalent te ontwikkelen en brede ervaring op te doen. Bij de Leo’s krijg je dus alle kans om je optimaal te ontplooien, door je in te zetten voor hen die hulp nodig hebben.

Clubvergaderingen
Om elk jaar haar doelstellingen te realiseren, komen de leden van een Leo Club ongeveer twee keer per maand bij elkaar. Deze bijeenkomsten kunnen zowel bij de leden thuis worden gehouden, als bij een plaatselijke lokaliteit. Dat is afhankelijk van de voorkeur van een Leo Club.

De bijeenkomsten worden in een informele sfeer gehouden. Het verloop van de bijeenkomsten is dan ook heel wisselend en ontspannen.

Bestuur
Net als iedere club heeft een Leo Club een bestuur. Dit bestuur dat jaarlijks wordt gekozen bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er een aantal commissies waarin ieder lid zich met zijn/haar energie inzet voor de club en het gekozen goede doel project.

Doelen
In principe kiest een Leo Club elk jaar een goed doel waar men zich voor inzet. De goede doelen die een Leo Club ondersteunt lopen sterk uiteen; dit wordt door de leden zelf vastgesteld. Voorbeelden van goede doelen: projecten voor ouderen, daklozen, kindertehuizen, maar ook een natuurproject.

Acties
Om onze doelen te kunnen realiseren worden er acties bedacht en uitgevoerd. Acties waarbij directe hulp wordt geboden aan een goed doel. Activiteiten om geld bij elkaar te krijgen om een goed doel te steunen met de aankoop van middelen of materialen. Bijvoorbeeld het organiseren van een bowlingtoernooi, een cabaretavond, een wijnproefavond,  Sinterklaas en Zwarte Piet spelen.

Natuurlijk zijn er naast alle acties ook gezellige activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Wil je een betere indruk krijgen van de acties die er door verschillende Leo Clubs in Nederland zijn georganiseerd, kijk dan op de website van de Leo’s: http://www.leo-club.nl/

Netwerk
Door haar activiteiten hebben de Leo’s een uitgebreid relatienetwerk in binnen- en buitenland dat de goede doelen, de Leo Club en haar leden in vele opzichten voordelen biedt.

Internationaal
Sinds de oprichting van de Leo Clubs in 1957 is het aantal Leo Clubs zeer snel toegenomen. Op dit moment zijn er ongeveer 5.700 Leo Club verspreid over 141 landen. Het totale aantal Leo’s is zelfs meer dan 144.000.

De Nederlandse Leo’s zijn ook zeer internationaal georiënteerd. Vooral Leo Club Amsterdam laat zich graag zien op internationale events. Met een aantal leden van de club bezoeken we nationale conventies van andere landen, maar ook internationale fora en Lions events.

Eén lid van het VLCN (nationaal bestuur van de Vereniging Leo Club Nederland) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de internationale Leozaken (of activiteiten). Zo kunnen Leo’s die in het buitenland kennis willen maken met Leo’s daar, bij deze coördinator (ILO – International Liaison Officer ) namen en adressen krijgen.

Deze coördinator zorgt ook voor de communicatie tussen de diverse Leo landen. Zo kunnen Leo’s voorkomen dat meerdere keren hetzelfde wiel wordt uitgevonden.

Ieder jaar wordt er op Europees niveau een Leo Preforum en een Leo Forum georganiseerd. Verschillende Europese landen zijn hierbij vertegenwoordigd. Naast informatie-uitwisseling, discussie en bezinning, is er veel ruimte voor informeel contact. De ILO zorgt ervoor dat dergelijke activiteiten onder de aandacht van de andere Leo’s worden gebracht.

Elk jaar wordt er ergens in Nederland en in Europa een nationale en internationale conventie georganiseerd, waar Leo’s hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Naast deze conventies worden er door heel Europa bijeenkomsten georganiseerd.

Organisatie
De Leo’s zijn onderdeel van een internationale organisatie. Dit betekent dat over de hele wereld Leo Clubs zijn. Alle Leo Clubs zijn onderdeel van: “Lions International”

Wereldwijd zijn er 5.700 Leo Clubs in 141 landen met ongeveer 144.000 leden. Samen met de Lions zijn ze de grootste service-organisatie ter wereld met meer dan 1,5 miljoen leden.

De Leo Clubs zijn in Nederland verenigd in de ‘Vereniging Leo Clubs Nederland’ (VLCN).

In Nederland zijn Leo Clubs in:
Amsterdam
Breda
Den Haag
Drachten
Gouda
Groningen
Harderwijk
Heerlen
Leeuwarden
Maastricht
Oldenzaal
Oss
Rotterdam
Sittard
Utrecht
Weert
Zoetermeer

De Vereniging Leo Clubs Nederland zet zich continu in om ook in andere plaatsen Leo Clubs op te zetten. Op dit moment worden clubs opgezet in Zutphen en Zwolle.

Elk jaar wordt er ergens in Nederland en in Europa een nationale en internationale conventies georganiseerd waar Leo’s hun ervaringen kunnen uitwisselen. Naast de conventies worden er door heel Europa bijeenkomsten georganiseerd.

Terug